Gizlilik Politikası
1.      ilandanbak.com  üyelerin ilandanbak.com internet sitesi üzerinden gönderdikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile saptanan amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü şahıslara kesinlikle paylaşmayacaktır.
2.       Üyelik için istenecek olan Adı, Soyadı, Telefon(iş/cep) Numarası, e-posta Adresi gibi Kişisel Bilgiler Üyeyi tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup Gizli Kişisel Bilgiler olarak değerlendirilecektir.
3.       ilandanbak.com işbu Gizlilik Politikası ve Üyelik ‘Sözleşmesi’nde tanımlı olan haller haricinde Şahsî bilgileri herhangi bir kurum, şirket ve/veya üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağını garanti eder.
4.       ilandanbak.com şahsi bilgileri ilandanbak.com bünyesinde müşteri porfilini tespit etmek ve istatistiksel çalışmalar, analizler hazırlamak amacıyla kullanabilecek ve yalnızca bu çalışmaların yapılması amacıyla kullanabilecek üçüncü şahıslarla paylaşabilir.
5.       ilandanbak.com üyelerinin şahsi bilgilerini elindeki bütün teknolojik imkanları kullanarak  özel ve gizli tutmayı kendisine sorumluluk olarak benimser, bu gizliliğin sağlanması, sürdürülmesi, bilgilerin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü şahıslara paylaşımı  önlemek için gerekli bütün emniyet ve güvenlik tedbirlerini almayı taahhüt eder. ilandanbak.com bu gizli ve şahsi bilgileri korumak için bütün güvenlik ve emniyet tedbirlerini aldıktan sonra ilandanbak.com adresine, sistemine veya veri tabanına yapılan saldırılar sonucunda bu gizli ve şahsi bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda ilandanbak.com ‘un hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
6.       ilandanbak.com işbu Gizlilik Politikası hüküm ve kararlarını, dilediği zaman ilandanbak.com adresinden yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. ilandanbak.com un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hüküm ve kararları ilandanbak.com adresinde yayınladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
7.       Üyelerden derlenen tüm önemli ve şahsi bilgiler, en yüksek elektronik ve fiziksel güvenlik standartlarında saklanmakta, yalnızca yetki sahibi olan personelin ve ancak zorunlu durumlarda kullanıcı onayı altında ulaşabileceği bir sistemle, mevcut T.C. kanunları ve uluslararası kanunlar çerçevesinde kullanılmaktadır. ilandanbak.com İşbu Gizlilik Politikası ve Üyelik ‘Sözleşmesi’nde tanımlı olan haller haricinde üyelerden derlediği kişisel ve hassas bilgileri kullanıcı onayı olmaksızın hiçbir isim altında, hiçbir nedenle ve hiçbir muhatap nezdinde açıklamamayı, söz konusu bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmamayı ve hiçbir surette kötüye kullanmamayı taahhüt ve garanti eder